Материали 1-10 от 43

Казус по търговско право 7 стр.

Казус по търговско право

Георги Тодоров бил акционер в акционерно дружество "АБВ” АД. В началото на 2008 г. той продал своите поименни акции на Славка Маринова. Тя незабавно уведомила съвета на директорите за продажбата, за да бъде вписана в книгата на акционерите.
messi
0
Казус по търговско право 6 стр.

Казус по търговско право

Първоинстанционният съд е приел, че след като само кредиторите имат право да гласуват приемането на оздравителния план във втората фаза на производството по несъстоятелност – оздравяване на предприятието...
silviQ
0
Казус по право 7 стр.

Казус по право

Съдът е установил, че ищецът И.П. е станал собственик на процесния имот още през 1974 г., когато по наследство и по давност се е сдобил чрез обстоятелствена проверка с нотариален акт за собственост...
dannyboy
0
Казус по право 5 стр.

Казус по право

Холдингът е акционерно дружество, което владее определен пакет акции на друга компания и има право на глас в решаването на въпроси, свързани с управлението на компания. Той е капиталово дружество...
messi
0
Търговско право 6 стр.

Търговско право

Софийски ресторант, представляван от своя управител, и видинска винарска изба, представлявана от изпълнителния си директор, сключили договор за продажба на 500 бутилки червено вино...
gecata_maina
0
ТЪРГОВСКО ПРАВО 16 стр.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Съществуват ограничения, които важат само когато търговският пълномощник в упълномощен генерално. Няма пречка той да бъде упълномощен изрично да извърши посочените действия .
messi
0