Материали 1-10 от 28

Стимулационен механизъм 34 стр.

Стимулационен механизъм

Стимулирането на труда – преди всичко външно по своя характер, елемент на трудова ситуация, оказваща влияние на поведение на индивида в сферата на труда, материална обвивка на мотивацията на персонала. Едновременно с това представлява и нематериална...
rusev02
0
Лични продажби Стимулиране на продажбите 13 стр.

Лични продажби. Стимулиране на продажбите.

Същност и функции. Етапи на личните продажби. Продажбена територия. Психология на общуване с клиентите. Стимулиране на продажбите - същност и функции. Направления на стимулиране и форми...
gecata_maina
1
Междуличностните комуникации вербални и не вербални 15 стр.

Междуличностните комуникации – вербални и не вербални

Човешкото общуване е сложен процес. Той е нещо повече от изговарянето на думи и смислено подредени фрази подчинени на правилата на езика. Хората говорят с думи, но общуват с цялото си тяло в директните, очи в очи, реални човешки взаимодействия в...
gecata_maina
0