Материали 1-10 от 36

Екзистенциализъм 11 стр.

Екзистенциализъм

1. Въведение Екзистенциализмът се появява след Първата световна война. Именно в него се отразява сривът на традиционните ценности на европейското общество. 20-те години на ХХ век са време на интензивна преоценка на всичко, което е довело до военната ката
longhorn
1
Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
silviQ
0
Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
messi
0
Произход на Съвет на Европа Европейската система за сигурност и отбрана 24 стр.

Произход на Съвет на Европа. Европейската система за сигурност и отбрана

Съветът на Европа е създаден на 5 май 1949 г. от 10 страни (Белгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Франция, Холандия, Швеция). През 1949 г. към Съвета се присъединяват Гърция и Турция, а днес организацията има 44 държави...
ndoe
1
Българинът и другите представи взаимоотношения и взаимодействия 25 стр.

Българинът и "другите" – представи, взаимоотношения, и взаимодействия

"В Република България всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство, има правото да избере дали да бъде третирано като принадлежащо към дадено малцинство или не, ...
emoto_92
0
Дейност на ЕС 27 стр.

Дейност на ЕС

Европейският съюз се създава, чрез няколко юридически договора като първоначално се изграждат трите икономически общности: - 1952г –Европейската общност за въглища и стомана; - 1958г. – Римските договори за Европейската...
emoto_92
1