Материали 1-10 от 19

 Употребата на алкохол сред младото поколение на България 9 стр.

Употребата на алкохол сред младото поколение на България

Проблемът с ранната и рискова употреба на алкохол от юношите е изключително сериозен в България. Естествено е той да стане обект на обществена тревога, приоритетна държавна грижа и ефективна целева политика.
Vania70
0
Съотношения на цените 2 стр.

Съотношения на цените

Съотношения на цените. Съотношението на цените изразява пропорциите,в които се намират едни цени спрямо други. Те показват колко е по – висока, или по-ниска цената спрямо друга. Главните причини за необходимостта от изграждане и подържане...
aronn
0
руска литература 49 стр.

руска литература

РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ГРАНИЦИТЕ НА ДВЕТЕ СТОЛЕТИЯ. ОСОБЕНОСТИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ. „СРЕБЪРНИЯТ ВЕК” В РУСКАТА КУЛТУРА. МОДЕРНИЗЪМ – ОБХВАТ, ОСОБЕНОСТИ, ТЕЧЕНИЯ.
kamy
0
Основни направления в психологиятаинтроспективна психология функционализъм психоанализа гещалтпсихология бихейвиоризъм хуманистично направление в психологията 9 стр.
Латинска литература в чешките земи 1213 в Причини за изтласкването на славянската писмовна култура Латинска легендистика Характерни жанрови особености на легендите и хрониките Козма Пражки Значение на латинизацията за чешката културна идентичност 10 стр.

Латинска литература в чешките земи (12–13 в.). Причини за изтласкването на славянската писмовна култура. Латинска легендистика. Характерни жанрови особености на легендите и хрониките. Козма Пражки. Значение на латинизацията за чешката културна идентичност

Прекалената отдалеченост на Чехия и Моравия от Константинопол, която пречи те да изпитват продължително време влиянието на и без това слабо инициативната източна култура, политическите контакти и общите културни интереси с по-твърдия, завоевателен...
emoto_92
0