Материали 1-10 от 1555

12 стр.

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически модел, и защото то може да бъде ....
admin
0
Оценка на инвестиционни проекти чрез използване на статични методи 7 стр.

"Оценка на инвестиционни проекти чрез използване на статични методи"

Характерно за статичните методи на оценка на инвестиционни проекти е, че при тях се работи със средногодишни (средноаритметични) величини на приходите, разходите, финансовия резултат и т.н. за една година. Съществен недостатък на тези методи е, че те...
dannyboy
0