Материали 51-60 от 620

Анализ на журналистически текст 9 стр.

Анализ на журналистически текст

Анализ на статия от вестник "Труд", според критериите за оценка на езиков текст, теманична стуктура на статията, извеждане на лексико-тематичните полета и номинатични вериги. Накрая има терминологичен речник...
cblock
0
Предприятието - първична структурна единица 12 стр.

Предприятието - първична структурна единица

В условията на пазарната икономика и присъединяването на нашата страна към Европейския съюз налагат съществени промени в структурата, функциите и управлението на стопанската дейност на фирмите и предприятията в националното стопанство...
dannyboy
1
Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна 23 стр.

Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна

Курсова работа по теория и методика на музикалното възпитание в ДГ. Музикалното изкуство в празниците и развлеченията...
aronn
0