Материали 71-80 от 859

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в до 1878 г 107 стр.

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIX в. до (1878 г.)

Обект на анализ в дипломната работа са занаятите във Велико Търново през 19 век. Средновековната българска столица Велико Търново е разположена живописно по стръмните брегове на река Янтра в най-красивите предбалкански дипли на Стара планина...
gecata_maina
0
Политиката на ФРГ спрямо страните от Източния блок по време на управлението на К Аденауер и В Брандт 24 стр.

Политиката на ФРГ спрямо страните от Източния блок по време на управлението на К. Аденауер и В. Брандт

Външната политика на ФРГ след края на Втората световна война може да бъде разделена на няколко периода. Първоначално непосредствено след постигането на мира такава на практика не съществува, понеже страната е окупирана от държавите-победителки...
dannyboy
0
Династия на Каролингите От кралство към империя 14 стр.

Династия на Каролингите. От кралство към империя.

Трансформацията на франкската държава от кралст во в империя — събитие епохално по историческото си съдържание — не било еднократен акт, а изключително сложен и продължителен процес, който трудно може да бъда вместен в някаква конкретна календ
gecata_maina
0
Кръстоносните походи 10 стр.

Кръстоносните походи

Mястото на рицарството в ценностната система на средновековния човек се определяло от отношението към войната като към едно закономерно явление. Съвсем естествено се приемало, че всяка година по определено време някъде ще започнат военни действия...
silviQ
0
Сърбия при управлението на Стефан Душан Залвадяване на Македония Албания Епир и Тесалия 11 стр.

Сърбия при управлението на Стефан Душан. Залвадяване на Македония, Албания, Епир и Тесалия

Основни неща относно Косово. Сърбите стъпват в Косово пет века след стъпването им на Балканите. С Косово са свързани сръбски православни и национални емоции, които имат по-късна давност...
nerven
0
Наполеон Бонапарт 14 стр.

Наполеон Бонапарт

Наполеон е роден в Аячо на 15 август 1769 година в семейството на благородника Карло де Бунапарте, адвокат по професия. Когато е в града, той предвожда банда от приятелчета в ожесточени боеве срещу местните хлапета...
the_magicer
0