Материали 81-90 от 255

Банкови операции Същност видове и значение 12 стр.

Банкови операции. Същност, видове и значение.

Операциите на кредитния пазар са най-типични за банките. На основата на офертирани лихвени условия банките акумулират (закупуват) временно свободни парични средства от широката публика, които пласира...
aronn
0
Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0
Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба 8 на БНБ 21 стр.

Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба №8 на БНБ

Банковата система играе централна роля в извършването на плащанията, мобилизирането и разпределението на спестяванията. Ефективният надзор над банковите институции е съществен компонент на силната икономическа среда...
lubega
0
Българската банкова система развитие и регулация преди по време и след кризата 22 стр.

Българската банкова система – развитие и регулация преди, по време, и след кризата

Глобалната финансова криза намира силно отражение върху показателите на българската банкова система. След фалита на Lehman Brothers и развитията в САЩ и някои страни от еврозоната има силни индикации за засилване на косвените ефекти...
lubega
1
Влияние на финансовата криза върху кредитния портфейл на банките 12 стр.

Влияние на финансовата криза върху кредитния портфейл на банките

Един от най-тежките въпроси, свързани с кредитната политика на търговските банки е проблемът с предоставянето на кредити, които в последствие се превръщат в трудносъбираеми или несъбираеми...
daniche90
0
Как банките печелят пари 20 стр.

Как банките печелят пари?

В настоящата тема ще бъде представена същността на търговските банки и как те печелят парите си. Ще се разгледа пример с ТБ "Инвестбанк" АД, като се представят нейните продукти и услуги благодарение на които тя формира печалбата си...
lubega
0
Банков мениджмънт 5 стр.

Банков мениджмънт

Всяка банка в своята политика и работа се сблъсква с рискове от най-различно естество, някой от тях тя може да овладява и са контролируеми в дейността й, с други тя трябва да се съобразява...
aronn
0
Банково производство и продуктова политика на търговските банки 114 стр.

Банково производство и продуктова политика на търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
rusev02
0