Материали 21-30 от 43

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес 93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
1
Митнически контрол върху търговията с военна продукция 38 стр.

Митнически контрол върху търговията с военна продукция

На национално ниво прилагането на принципите на експортния контрол е обвързано със защита на националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на страната....
ndoe
0
Организация на митническата обработка на стоките 13 стр.

Организация на митническата обработка на стоките

Същността на документа представя структурата на организацията на митническата обработка и контрол на стоките, предназначение за внос и износ от страната ни към ЕС и обратно...
nezabravima
0
Митнически документи 12 стр.

Митнически документи

Особености на митническите документи – това е темата, по която съм избрала да пиша, защото за мен ще бъде интересно да събера повече информация, за това как трябва да бъде подготвен човек, ако се наложи да осъществява бизнес контакти с контрагенти...
gecata_maina
0
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 7 стр.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закона за контрол върху наркотичните вещесва и прекурсорите се състои от девет глави. Както в повечето закони първа глава е озаглавена с класическото "общи положения"...
ivan40
0
Ролята на протекционизма във външната търговия теоретични аспекти 8 стр.

Ролята на протекционизма във външната търговия (теоретични аспекти)

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на външната търговия. Логично следствие от това е развитието и на научните изследвания в тази област...
loli
0
Митническата тарифа на Република България-характеристика и специфични осбености 9 стр.

Митническата тарифа на Република България-характеристика и специфични осбености

Митническата политика е част от външнотърговската политика и включва мероприятия, които държавата провежда чрез митата за стимулиране или ограничаване на външнотърговския стокообмен с определени стоки и определени държави...
dannyboy
0