Материали 31-40 от 43

Протекционизъм 3 стр.

Протекционизъм

Протекционизмът представлява съвкупност от мерки, чиято цел е ограничаване или забраняване на вноса в дадена страна. По този начин определени производители на вътрешния пазар се поставят чрез правителствени...
dannyboy
0
Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА 33 стр.

Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА

На 17 юли 1998 год. се подписа споразумение за влизането ни в ЦЕФТА. За това допринесе факта, че бяха изчистени някои спорни моменти от двустранните ни отношения с Полша. На практика членството на Република България е осъществено от 01.01.1999 год....
nerven
0
Технология на митническия контрол 7 стр.

Технология на митническия контрол

Митническият контрол е специализиран вид контрол. Той обхваща преминаващите през граница ФЛ, стоки и транспортни средства. Митническия контрол се изразява в различни действия на митническите органи за контрол...
gecata_maina
0
Видове информационни системи 5 стр.

Видове информационни системи

Според обслужваното управленско равнище ИС биват: за оперативно, за тактическо и за подпомагане на стратегическото управление. ИС за стратегическо ниво трябва да се насочи към бъдещото развитие на обекта...
gecata_maina
0
Митниците в борбата с организираната престъпност 15 стр.

Митниците в борбата с организираната престъпност

Това е една от най- тежките форми на престъпност, поради високата степен на обществена опасност. Този вид престъпност е проблем за човечеството. Понятието организирана престъпност е синоним на понятието мафия...
ivan40
0
Митническа политика 82 стр.

Митническа политика

Митническата политика е най-решаващата част от цялата външно-икономическа политика. Когато тя се определя от политическите, а не от икономическите интереси, митата от регулатор на външнотърговския обмен могат да се превърнат....
ndoe
6
Митническа политика на Европейския съюз 22 стр.

Митническа политика на Европейския съюз

Митническият съюз е в основата на единния пазар на Европейския съюз с четирите си свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Този единен пазар със своите 370 млн. потребители е най-големият в индустриализирания свят.....
admin
2