Материали 51-60 от 340

Международноправен статут на Княжество България Берлински договор Дипломация на реалните възможности 16 стр.

Международноправен статут на Княжество България – Берлински договор. Дипломация на реалните възможности

След държавния преврат князът установява т.нар. Режим на пълномощията (1881-1883), което има сериозно отражение върху българската външна политика - главно в негативен план...
rusev02
0
Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г 16 стр.

Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г.

Протоколът Политис-Калфов от 1924 г. през септември 1923 г., като се възползва от настъпилото след подписването на Лозанския договор подобрение в българо-гръцките отношения, българският външен министър...
lubega
0
Teми по История на българско Средновековие 123 стр.

Teми по История на българско Средновековие

Темите са предназначени предимно за студенти и кандидат-студенти. Те ще представляват интерес и за по-широка читателска публика, която ще добие по-цялостна и задълбочена представа за характера и особеностите му...
silviQ
0
Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия в края на ХIX и началото на ХХ век 26 стр.

Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия в края на ХIX и началото на ХХ век

С Руско-турската война то 1877-1878 г., завършила със Санстефанския мирен договор, се постига възстановяване на българската държавност върху териториите на трите етнически български области - Мизия, Тракия и Македония...
aronn
0
Съединение на Източна Румелия и Княжество България 22 стр.

Съединение на Източна Румелия и Княжество България

Решенията на Берлинския конгрес от лятото на 1878 г. променят политическата карта на Балканитe и разделят Санстефанска България. Българската държава е ограничена в рамките на малкото васално княжество...
cblock
0
Културата на Средновековна България 22 стр.

Културата на Средновековна България

Средновековната българска култура е сложно и динамично явление, в което се отразяват специфичните особености на различните етнически компоненти, които я изграждат, въздействието на поетото културно наследство и разнообразни външни влияния...
rusev02
0
Българското националнореволюционно движение в края на 60-те и началото на 70-те години на ХIX в 20 стр.

Българското националнореволюционно движение в края на 60-те и началото на 70-те години на ХIX в

Политическите движения на българите през XVIII и първата половина на XIX в. имат локален характер и значение и са свързани с благоприятни външни условия - с войните на Aвстрия и Русия срещу Османската империя или въстанията на съседните балкански народи..
the_magicer
0
Обществено икономическо и политическо развитие на България 1878 - 1885 18 стр.

Обществено, икономическо и политическо развитие на България (1878 - 1885)

От 1878 г. започва нов период в историята на българския народ, свързан с възстановяването на българската държава. Пред новоосвободената нация се разкриват възможности за самостоятелно държавно съществуване и приобщаване към европейския свят...
gecata_maina
0