Материали 11-20 от 255

Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ 13 стр.

Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ

Търговските банки спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, те активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот и са в центъра на стопанския живот на всяка страна...
nerven
0
Ликвидност Оценка Групиране на активите Класификация на пасивите Политика и отчетност на ликвидността Управление на ликвидния риск 23 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск

Банковата система заема особено място в стопанската структура на всяка страна. банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществява...
daniche90
3
Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 9 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Банковите карти са се по-бързо развиващо се средство, което позволява по-лесния пренос на пари и извършване на различни плащания. Благодарение на тях се осигурява една по-голяма сигурност, рентабилност и ликвидност на личните и корпоративни активи...
ndoe
0
Банки и системи за разплащания 14 стр.

Банки и системи за разплащания

Банковите институции се налагат все повече в ежедневието на съвременния човек. Всевъзможните банкови операции, обаче, отнемат значително време, включително времето, необходимо за отиване до офис на банката...
rusev02
0
Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 11 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Масовото използване на банкови карти е възможно заради масовизацията и внедряването на нови технологии във всички сфери на живота, включително и банковата система...
gecata_maina
0
Банково дело 15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
cblock
0