Материали 21-30 от 255

Акредитив същност страни Видове акредитиви Договор за откриване на акредитив Плащане Възражения на банката 11 стр.

Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката

Парите и плащането в брой възникват в дълбока древност и са функция от необходимостта от установяване на единно платежно средство и мярка на стойност при размяната на благата. За пари и плащане обаче може да се говори едва след образуването на първите...
lubega
0
Как печелят банките 15 стр.

Как печелят банките?

Съществуват различни определения за понятието "банка". От гледна точка на банковите клиенти обхваща всички възможни видове банкова дейност. От това гледище банковото предприятие е онова, което привлича депозити и отпуска кредити, обслужв
dannyboy
0
Развити теми по quotОснови на Банковото делоquot 21 стр.

Развити теми по "Основи на Банковото дело"

Банковата теория няма самостоятелен произход, а произтича от икономиката на предприятието. Икономиката на предприятието се създава като научна дисциплина към средата на 19 век (1850 -1870)...
ivan40
0
Развити теми по quotБанково Счетоводствоquot за гимназии 47 стр.

Развити теми по "Банково Счетоводство" за гимназии

От гледна точка на банковите клиенти, банката е съвкупност от всички възможни видове банкови дейности, операции и услуги. Тя е предприятие, което привлича депозити, предоставя заеми, обслужва паричния и капиталовия оборот и предлага и други финансови...
cblock
0