Материали 61-70 от 1359

Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране управление на лизинговите сделки в условия на криза 91 стр.

Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране (управление на лизинговите сделки в условия на криза)

Целта на анализа е да се направят конкретните анализи по отношение възможностите за постигане на ефективност на финансово управление на компанията в условия на криза....
daniche90
0
Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър 73 стр.

Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика...
gecata_maina
0
Български черноморски туризъм свръх развитие или трайно развитие 98 стр.

Български черноморски туризъм – свръх развитие или трайно развитие

Основната теза, която се развива за решаване на проблемите на конкурентноспособността на туристическия продукт е свързана с повишаване на неговото качество...
ivan40
0
Стойност добавяна от търговската марка същност и източници 11 стр.

Стойност, добавяна от търговската марка – същност и източници

Преди концепцията за стойността на марката да се появи, задачата бе да се въздейства върху имиджа на марката и решението за покупка чрез определянето на рекламен бюджет и делегирането на отговорността за неговото правилно разпределение на рекламните...
cblock
0
Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 28 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

За всеки бизнес понятието "маркетингов план" може да бъде използвано главно в два аспекта. в широк смисъл, маркетинговия план е оперативен или стратегически фирмен документ, отразяващ определен възприет фирмен курс на поведение на продук
lubega
0
Международни продуктови стратегии 17 стр.

Международни продуктови стратегии

Разаработването на международни маркетингови стратегии е етапът след като се определи списъкът на потенциалните привлекателни страни – пазари, които са групирани в зависимост от икономимческото им състояние. Критерии не е доход от глава на семейство
rusev02
0
Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 23 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

Първа фаза – аргументация и разработване на маркетингов план. При аргументация и разработване на маркетингов план се използва информацията от първични и вторични източници и се обработва и се анализира по отделни за следните обекти...
rusev02
0
Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари 25 стр.

Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари

Дистрибуцията е пътят, по който продуктите се придвижват физически или юридически между производителя и потребителите. В международния маркетинг производителя трябва да избере както метода на дистрибуция между държавите, така и метода на дистрибуция в...
messi
0
Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно 15 стр.

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно

Разработване на типизация на търговски обекти. Аргументи относно подбора на показатели за позициониране и модели на позициониране. Позиционна карта по типове обекти, междуобектни и междумаркови сравнения. Изводи и препоръки относно пространствено...
messi
0
Портфейлен риск и възвръщаемост Oценка на капиталовия риск 13 стр.

Портфейлен риск и възвръщаемост. Oценка на капиталовия риск.

Инвестиционният портфейл е важен елемент на съвременното управление на инвестициите. Неговото основно призвание е свързано с констатирането и съобразяването на икономическите и финансовите разчети с инвестиционния риск...
nerven
0