Материали 1-10 от 77

Бази от данни 28 стр.

Бази от данни

Според определението на Джеймс Мартин БД представляват съвкупност от взаимосвързани и съхранявани съвместно данни при наличието на такова минимално дублиране, което осигурява тяхното оптимално използване за едно или повече потребителски приложения...
cblock
0
Интернет като информационна среда Средства за търсене на информация в интернет търсачки портали директории и библиотеки 16 стр.

Интернет като информационна среда. Средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки)

Целта на настоящата разработка: интернет като информационна среда. средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки) е да ни даде отговор какво представлява...
cblock
1
PowerPoint 19 стр.

PowerPoint

Стартиране на PowerPoint XP Възможности на PowerPoint XP Структура на презентацията Основни правила при изготвяне на презентация Понятие за интерфейс Елементи на интерфейса Елементи на интерфейса -графично Команди за работа със слайд Използване на
bir
1
ИТ в бизнеса 0 стр.

ИТ в бизнеса

В тази курсова работа ще разгледаме работата на фирма занимаваща се с пътнически превози. Става въпрос за фирма „А-транс“. Тази фирма е сред лидерите на пазара, които се занимават със специализиран автобусен транспорт в България...
messi
0
Приложен софтуер и софтуерни решения в конкретна фирма или организация 15 стр.

Приложен софтуер и софтуерни решения в конкретна фирма или организация

Настoящaтa рaзрaбoткa е свързaнa с неoбхoдимoсттa oт aвтoмaтизaция нa дейнoстите, изпълнявaни в склaд зa пoчиствaщи и перилни препaрaти нa фирмa...
dannyboy
0
Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма 14 стр.

Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма?

ERP е съкращение от enterprise resource planning. ERP системи се считат за най-високия клас програмно осигуряване. Основното предназначение на erp системата е да се автоматизират процесите по планиране, отчитане и управление на основните дейности...
rusev02
0
Внедряване компютърна информационна система в системата на фирма Service 10 стр.

Внедряване компютърна информационна система в системата на фирма Service

В резултат на бурното развитие на всички области на човешката дейност в съвременното общество неимоверно се усложняват производствените, икономическите и социалните процеси...
nerven
0
Проект за изграждане на информационна система за агробизнеса 9 стр.

Проект за изграждане на информационна система за агробизнеса

Опитът за класифициране на информационните системи се сблъсква с проблеми поради динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии...
ndoe
0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас 33 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас

В процеса на обучение в училището важен принос може да даде широкото и ефикасно прилагане на принципа за междупредметните връзки при изучаването на природонаучните дисциплини....
lubega
0