Материали 41-50 от 933

Оценка на почвените ресурси на община Радомир 87 стр.

Оценка на почвените ресурси на община Радомир

Целта на дипломната работа е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на по
illian75
0
Изучаване операциите събиране и изваждане на числата 1-20 в първи клас педагогически профил 104 стр.

Изучаване операциите събиране и изваждане на числата 1-20 в първи клас (педагогически профил)

Обект на изследване на дипломната работа са стратегиите и техниките за формиране на общоучебните умения и навици при учениците в първи клас по отношение на операциите събиране и изваждане на числата от 1 до 20 в първи клас...
aronn
0
Изследване на връзката между себеоценката на юношите и неформалния им статус в класа 97 стр.

Изследване на връзката между себеоценката на юношите и неформалния им статус в класа

Училището е цял един свят, екосистема, в която не може да има важни и маловажни участници. За да просъществува във времето и да преследва успешно фундаменталната цел на училищното образование, тази екосистема трябва да бъде в равновесие...
aronn
0
Модел за мотивация на учениците в хода на обучение по човекът и природата 3-ти клас раздел Разнообразие в животинския свят 47 стр.

Модел за мотивация на учениците в хода на обучение по човекът и природата, 3-ти клас (раздел Разнообразие в животинския свят)

Основната хипотеза на изследването допуска наличието на зависимост между потенциала на личността и фундаменталните мотиви при учениците от трети клас в хода на обучението по човек и природа...
rusev02
0