Материали 41-50 от 824

Щастието - съкровен стремеж на човека за осъществяване 15 стр.

Щастието - съкровен стремеж на човека за осъществяване

Щастието - съкровен стремеж на човека за осъществяване разсъжденията върху щастието би трябвало да започват с езиков анализ, защото най-напред е необходимо да изясним какво означава думата, за да можем след това да говорим смислено за щастието...
ivan40
0
Растеж на фирмите 12 стр.

Растеж на фирмите

Теорията за растежа на фирмата: основни понятия Теориите за растежа на фирмата са основани на допускането, че може да няма ефективни "спирачки" за размера на фирмата, но със сигурност има "спирачки" за степента им на ра
rusev02
0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
ivan40
0
Субекти на административното право 8 стр.

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление....
gecata_maina
0
Оценка на резултатите от прилагането на валутния борд в България 9 стр.

Оценка на резултатите от прилагането на валутния борд в България

В последните десетилетия често се наблюдава възраждане на интереса към паричните съвети като средство за финансова стабилизация на икономически системи, при които конвенционалните методи са се оказали неефективни...
the_magicer
0