Материали 81-90 от 284

Механика- кинематика и статика 21 стр.

Механика- кинематика и статика

Редукция (намаляване) на силите. Целта на решаването на тази задача е първоначално зададена система сили да бъде заменена с възможно най-простата система, която действа по същия начин върху разглежданото тяло...
lubega
0
Бзнес план за създаване на сладкарница Неделя 8 стр.

Бзнес план за създаване на сладкарница "Неделя"

Настоящият бизнес има за цел да представи максимално точно перспективите и целесъобразността от развитието на сладкарница "НЕДЕЛЯ"- гр. Враца. Фирмата е с основен предмет на дейност – производство и търговия със сладкарски изделия...
ivan40
2
Законодателна уредба на юридическите лица с нестопанска цел 12 стр.

Законодателна уредба на юридическите лица с нестопанска цел

В настоящото изложение ще се спрем на настъпилите промени в законодателната уредба на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която е наложена с влизането в сила от 1.01.2001 г.
ndoe
0