Материали 31-40 от 1335

Административен контрол 13 стр.

Административен контрол

Курсова работа по право. Доколкото държавното упрвление в страната е една творческа, динамична дейност, тя се развива постоянно, непрекъсваемо и, разбира се, съществува опасност в някои случаи да се допуснат грешки...
dannyboy
0
Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката чл26 ал1 от ЗЗД 8 стр.

Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката (чл.26, ал.1 от ЗЗД)

Правната сделка е средство за задоволяване на потребности. Затова е необходими волеизявленията за сключването и да са извършени свободно от дееспособни лица и при съблюдавана на повелителните правила на закона и на добрите нрави...
lubega
0
Обща cелcкоcтопанcка политика 10 стр.

Обща cелcкоcтопанcка политика

Евpопейcкият cъюз е yникален политичеcки и икономичеcки cъюз междy 28 cтpани членки (към днешна дата). Той е cъздаден cлед кpая на Втоpата cветовна война c цел да cе поcтигне икономичеcко cътpyдничеcтво междy членовете на cъюза....
ivan40
0
Възникване организация и функции на Европейския съд по правата на човека ЕСПЧ 19 стр.

Възникване, организация и функции на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)

Първи сведения в историята относно правата на човека има в кодекса на Хамурапи – цар на Вавилон, управлявал през 2000 г.пр.н.е. макар и в абстрактен вид, общо и неясно една от първите формулировки се намира в кодекса...
silviQ
1
Oснови на правото 17 стр.

Oснови на правото

Почти едновременно с появата на държавата се счита, че възниква и правото. Многобройни са причините за появата на правото, но учените изтъкват 3 основни от тях: защита на собственост, на рода, семейството и на монахра най - вече....
messi
0
Търговско право 75 стр.

Търговско право

Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен ...
gecata_maina
0
Развитие на законодателството за местното самоуправление в България исторически бележки 20 стр.

Развитие на законодателството за местното самоуправление в България, исторически бележки

Местното самоуправление възниква по българските земи още при славянската задруга. В последствие то се изгражда постепенно наред с местната администрация в Първата българска държава като за този период е характерно...
messi
0