Материали 51-60 от 358

Мотивацията като смисъл и необходимост и методи за стимулиране 19 стр.

Мотивацията като смисъл и необходимост и методи за стимулиране

Мотивацията е тази сила, която кара хората да действат, постъпват и да се отнасят към някого или нещо в различни ситуации и обстоятелства по начин, който те сами изберат. Хората са подложени както на вътрешни, така и на външни влияния...
messi
0
Мотивационно управление на персонала 138 стр.

Мотивационно управление на персонала

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: “Кое кара хората да действат по определен начин”. Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
gecata_maina
0
Мотивация на персонала във фирма 72 стр.

Мотивация на персонала във фирма

Проблемите на мотивацията на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобиват съществено значение за успешното функциониране на стопанските субекти в пазарните условия...
gecata_maina
0
Мотивацията като инструмент за поведение 39 стр.

Мотивацията като инструмент за поведение

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: "Кое кара хората да действат по определен начин". Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
cblock
0
Доклад за управленско изследване Иновационни стратегии в обучението на персонала на фирма 19 стр.

Доклад за управленско изследване: Иновационни стратегии в обучението на персонала на фирма

Ключово средство за преминаване от едно към друго нещо независимо за коя сфера говорим е промяната. За да се постигне успех във всяко едно отношение се изисква нещо да се променя от обичайния ритъм...
lubega
0
Доклад за управление и развитие на кариерата в Макдоналдс 6 стр.

Доклад за управление и развитие на кариерата в Макдоналдс

В изложението ще бъде направен сравнителен анализ на системата за управление и развитие на кариерата в организацията. С оглед идентифицирането на силните й страни, на основните й слабости и на начините, по които могат да бъдат преодолени...
rusev02
0
Доклад за състоянието на фирменото обучение в Макдоналдс 6 стр.

Доклад за състоянието на фирменото обучение в Макдоналдс

Настоящият доклад отразява състоянието и специфичните особености на системата за обучение на персонала в Сънфудс България ООД. Специфично за организацията на служителите е тяхната взаимна заменяемост и ротационния принцип на работа....
aronn
0
Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса 10 стр.

Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса

Продължение на сравнителния анализ за трите държави (България, Индия и Ирландия) със следната структура: Най-успешни стратегически съюзи биха били възможни между България и Индия с оглед сходните черти между психологическите договори на двете страни...
rusev02
0
Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите 7 стр.

Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите

Обичайна практика в много предприятия е, когато ръководителят работи заедно със служителите си на едно място, да се стреми да поддържа добри взаимоотношения с тях. Като се има предвид, че човекът е социално-зависимо същество, можем да кажем, че той...
the_magicer
0